Spoko Brand

Ceglana 67c 40-514 Katowice

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

Ekspansja, wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez udział w targach Winterclash w Berlinie.

SpokoBrand Mirosław Ragan, wartość projektu 61075zł, wartość dofinansowania 30102zł co stanowi 60% wartości projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013